Šta je karma i šta ona znači

"Sudbina je rezultat prošlosti. Slobodna volja je rezultat sadašnjosti. Kada se osvrnemo unazad, osećamo uticaj sudbine. Kada pogledamo napred, vidimo igru zlatne, energične slobodne volje."

Karma ili Božanski zakon uzroka i posledica je objašnjenje za dosta stvari koje nam se dešavaju u životu. Gospodari karme su veoma uzvišena duhovna bića, koja imaju informaciju o svim našim reinkarnacijama i o odlukama koje smo doneli pre nego što smo se našli u svom sadašnjem fizičkom telu.

Uz njihovu pomoć možete pronaći izlaz iz nekih teških karmičkih situacija, promeniti međusobne odnose, i čak i da promenite svoju Sudbinu! Jer, iznad svih Božanskih zakona, naj viši je zakon Slobodnog izbora, a odluku da napravite izbor možete doneti još SADA!

Pišite mi, zajedno ćemo doći do rešenja!

Ime:

E-mail adresa:

Poruka: